1. Vertrouwelijkheid:

  • Weet dat de inhoud van het traject altijd vertrouwelijk blijft. Zelfs als je werkgever betaalt, zullen er geen inhoudelijke zaken van jouw traject besproken worden met jouw werkgever.
 2. Welbevinden:

  • Werkgevers hebben baat bij effectieve en gemotiveerde medewerkers die goed in hun vel zitten. Jouw welbevinden is dus belangrijk voor je werkgever en een goed argument om te investeren in coaching.
 3. Formuleer je doelen:

  • Stel je doelen op een manier die ook voordelen biedt voor je werkgever. Kijk naar de organisatiedoelen en bedenk hoe jouw persoonlijke ontwikkeling daaraan kan bijdragen. Bijvoorbeeld: als je je vaak onzeker voelt en het lastig vindt om anderen aan te spreken op bepaald gedrag, kun je als doel aangeven dat je meer zichtbaar wilt zijn in de organisatie en effectiever met collega’s wilt communiceren.
 4. Benadruk je motivatie:

  • Geef aan dat het volgen van een ontwikkeltraject je motivatie voor het werk zal vergroten. Bevlogen medewerkers zijn niet alleen gelukkiger, maar laten ook de organisatie beter functioneren. Laat zien dat je serieus bent door bijvoorbeeld voor te stellen de sessies in je eigen tijd te voeren. Zo investeer je zowel tijd als energie in jouw ontwikkeling.
 5. Vraag collega’s om advies:

  • Informeer eens bij collega’s of zij al gebruik hebben gemaakt van het opleidings- en/of ontwikkelingsbudget. Vaak blijkt dat veel collega’s al een traject hebben doorlopen en positieve ervaringen hebben.
 6. Schroom niet om te vragen:

  • Veel mensen denken dat ze hun werkgever niet lastig moeten vallen met een dergelijke vraag omdat ze het zien als een persoonlijk vraagstuk. Echter, dit is voor je werkgever vaak een relatief goedkope investering met veel voordelen. Je kunt ontwikkeldoelen opstellen waar zowel jij als je werkgever de vruchten van plukken.

Gebruik deze tips om goed voorbereid het gesprek aan te gaan en de kans te vergroten dat jouw werkgever de kosten van het traject wil vergoeden.