Annelies Trox Praktijk voor psychosociale therapie & coaching is gevestigd te Makkinga, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.anneliestrox.nl        

Laagduurswoude 19

8423 VN Makkinga

+31646260863

Persoonsgegevens die wij verwerken

Annelies Trox verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Annelies Trox verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Annelies Trox verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Annelies Trox analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Annelies Trox verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Annelies Trox neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Annelies Trox gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • LastPass – Onthoudt al mijn wachtwoorden zodat ik dit zelf niet hoef te doen. Dit programma is beveiligd met een sterk wachtwoord dat alléén door mij gebruikt wordt. Voor jouw online training maak ik een gebruikersnaam en wachtwoord aan, deze kun je op elk moment zelf veranderen.
  Lees hier het beveiligingsbeleid van LastPass voor meer informatie >
 • Word document – Ik heb een beveiligd Word document met daarin gegevens en aanvullende (zelf opgestelde) informatie van alle deelnemers aan mijn sessies. Reden is om gericht terug te kunnen komen (in een later stadium) op specifieke vragen en behoefte die tijdens een sessie zijn ontstaan.
 • Dropbox – cloud opslag: ik gebruik dropbox om bestanden waarmee gewerkt wordt, op te slaan zodat ik toegang heb tot de bestanden op elke gewenste plek en geen harde schijf nodig heb. Wat kans op verlies van bestanden aanzienlijk verminderd. De Dropbox is goed beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt vanaf de kant van Dropbox ook extra beveiligd. Daarnaast worden er op Dropbox automatisch backupfiles van mijn websites geplaatst (succesvol-bloggen en onlin-zichtbaar-zijn.nl waar de online training op staat)
  Lees hier het privacybeleid van Dropbox voor meer informatie >
 • E-boekhouden – Voor het maken van facturen binnen de applicatie. Deze facturen worden direct vanuit het programma verstuurd. Heb je eerder een product of dienst afgenomen dat zijn je gegevens opgeslagen.
  Lees hier het privacybeleid van E-boekhouden >
 • Telefoon – Op mijn mobiel sla ik telefoonnummers op van mijn klanten waarmee ik een langere tijd een samenwerking aan ga of waarbij we op afspraak telefonisch contact hebben. Indien er geen sprake meer is van een werkrelatie, worden deze telefoonnummers uit mijn telefoon verwijderd.
 • Mail – Het is heel goed mogelijk dat er per mail documenten gestuurd worden ter ondersteuning en feedback. Deze documenten worden voorzien van feedback en teruggestuurd. Mijn mailbox wordt één keer per jaar opgeschoond, alle informatie en contactgegevens die niet meer noodzakelijk zijn, worden verwijderd.
 • WordPress plug-ins – WordPress plug-ins zorgen ervoor dat mijn website precies datgene doet wat hij moet doen. Deze plug-ins zijn door mij, of in opdracht van mij, geïnstalleerd. De plug-ins die een koppeling hebben met een extern systeem, zijn in deze privacyverklaring opgenomen (deze lijst).
  Er is geen één algemene privacyverklaring voor alle plug-ins. Iedereen kan in principe een plug-in maken. De plug-ins die ik gebruik zijn ontwikkeld door volwaardige programmeurs en worden zeer regelmatig geüpdatet (door de makers en door mijzelf in mijn website) wat zorgt voor extra veiligheid.
 • WordPress – WordPress is een open source platform. Het thema van mijn website is gebouwd in WordPress. WordPress heeft minimaal 3 keer per jaar een grote update, daarnaast zijn er tussendoor nog diverse kleinere updates. Mijn website wordt automatisch geüpdate waardoor hij altijd werkt met de laatste veiligheidseisen.
 • Google Analytics – Deze statistieken geven mij inzicht hoe mijn website bezocht wordt, welke artikelen het goed doen en op welke manier bezoekers mijn website binnenkomen en verlaten. Op basis van deze gegevens maak ik nieuwe content die aansluit bij de behoefte van mijn bezoeker. Tevens pas ik mijn website aan zodat de gebruikersvriendelijkheid en de ervaring geoptimaliseerd worden.
  Lees hier over het privacybeleid van Google >
 • MijnDiad – In dit programma verwerk ik mijn clientendossier. Lees hier over het privacybeleid van mijndiad. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Annelies Trox bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Basis persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zie persoonsgegevens) zullen maximaal 15 jaar worden bewaard. De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 15 jaar te bewaren. De gegevens worden na deze 15 jaar verwijderd en vernietigd.
Overige gegevens bewaar ik 1 jaar, daarna worden ze verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Annelies Trox verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Annelies Trox gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Annelies Trox en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anneliestrox.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Annelies Trox wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Annelies Trox neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Annelies Trox maakt o.a. gebruik van sterke wachtwoorden en SSL encryptie. Er worden regelmatig back-ups gemaakt.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Annelies Trox via info@anneliestrox.nl