Afspraak maken

Indien je vrijblijvend meer informatie wenst, of je wilt een afspraak maken, dan kun je mij het beste even bellen: 06 – 46 26 08 63. Mailen kan natuurlijk ook naar info@anneliestrox.nl 

Omdat we bij het kennismakingsgesprek bekijken of er van beide kanten een klik is, breng ik hiervoor geen kosten in rekening.

Een afspraak kan 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen, worden de kosten van de sessie (van 1 uur) doorberekend. Voor afspraken buiten Oosterwolde reken ik reiskilometers van €0,32 per km.

Vergoeding

Door de ziektekostenverzekeraars
Er zijn ziektekostenverzekeraars die de therapie (gedeeltelijk) vergoeden als ‘complementaire zorg’. (Dit geldt niet voor coaching)

Wanneer de begeleiding niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar, kan het interessant zijn om de hieronder genoemde mogelijkheden te onderzoeken.

Via de werkgever
Steeds meer werkgevers vergoeden de kosten van begeleiding voor hun werknemers. Het is immers zo dat door de positieve effecten en resultaten van de begeleiding een werknemer beter kan functioneren. De werkgever heeft daar voordeel bij, soms wordt verzuim hiermee beperkt of voorkomen. Het advies is om dit te bespreken met de Arbo-dienst, de bedrijfsarts en de werkgever wat de mogelijkheden zijn en om duidelijke afspraken hierover te maken.

Vanuit persoonlijk budget binnen een organisatie
Voor werknemers in een organisatie is vaak per werknemer een persoonlijk budget gereserveerd. Dit is in het leven geroepen ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Soms is het mogelijk om kosten die niet direct werk-gerelateerd zijn (maar wel bedoeld zijn voor je persoonlijke groei) hieruit te laten betalen. Het kan lonend zijn om bij de werkgever te informeren naar de mogelijkheden.

Als ondernemer / ZZP-er
Als ondernemer of ZZP-er kunnen de kosten worden opgevoerd als bedrijfskosten (de BTW kan dan worden teruggevraagd), dit geldt ook voor startende ondernemers.

Vanuit persoonsgebonden budget (PGB)
Wanneer sprake is van een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen nota’s soms via het PGB betaald worden.

Middels vergoeding via Bijzondere Bijstand
Is er sprake van een (bijstands)uitkering of een inkomen op bijstandsniveau, dan kun via de gemeente een aanvraag worden ingediend voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding via de regeling ‘Bijzondere Bijstand’.

Vergoeding via de Belastingdienst
Sommige kosten kunnen als ‘bijzondere ziektekosten’ worden afgetrokken van de belastingaangifte.