• Werkgevers

    Intervisie

    Met intervisie worden werkvragen in professioneel groepsverband opgepakt onder begeleiding van een procesbegeleider. Deze werkvragen zijn gericht op een gewenste gedragsverandering van de deelnemer ten aanzien van het ingebrachte vraagstuk. Je leert als deelnemer anders naar het vraagstuk te kijken, vanuit diverse invalshoeken, waarbij de andere deelnemers collegiale ondersteuning bieden binnen het interactieve proces. Het is gebleken dat het elkaar helpen in het uitwerken van een werkvraag, o.a. door middel van de kunst van het vragen stellen, iedereen verder komt in het individuele ontwikkelproces. Ook de samenwerking verbetert in een groep en er komt meer inzicht en begrip voor actuele storingen in werksituaties. De deelnemers ontwikkelen meer vaardigheid in het…

  • Werkgevers

    Supervisie

    Supervisie is gericht op leren van je werkervaringen. Dit past helemaal in de visie van mijn praktijk. Het leven is leren. Ook als professional kom je van alles tegen. Sommige ervaringen laten je groeien en andere ervaringen kunnen ingrijpend zijn. Ook van deze ervaringen kun je leren. Als professional kun je de ervaring bespreken en door middel van reflectie er betekenis aan geven. Vervolgens besluit je wat je wilt doen. Je maakt een verantwoorde keuze ten aanzien van je beroepsmatig handelen en dan integreer je de ervaring. Supervisie is bij uitstek geschikt wanneer je op zoek bent naar verdiepend leren over je werk en je werkhouding. Wanneer je wilt investeren in duurzame professionele…