Geen categorie

Vergoedingen

Via de zorgverzekering

Ik ben erkend Registertherapeut RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Ik ben aangesloten bij de NFG (Nationale Federatie Gezondheidszorg). Dit maakt het mogelijk therapeutische consulten te laten vergoeden door je aanvullende zorgverzekering. Je betaalt vanuit de aanvullende zorgverzekering geen eigen risico. Je hebt g??n verwijzing nodig van de huisarts om voor vergoeding in aanmerking te komen.

VPMW 9004

Kijk hier voor meer informatie over vergoedingen voor alternatieve zorg vanaf 2020.

Via de belastingdienst

Wanneer je niet aanvullend verzekerd bent, kun je de psychosociale therapeutische sessies declareren als ?bijzondere ziektekosten? bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Zelfstandig ondernemer?

De kosten voor (coaching en/of therapie) zijn voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar voor de belasting als zakelijke kosten.

Via de werkgever
In veel gevallen reserveert je werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Over het algemeen zijn de kosten van een opleiding hoger dan die van een therapeutisch of coaching traject. Bovendien worden deze trajecten vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbodienst van je bedrijf. Werkgevers zijn, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om kosten voor een therapeutisch of coachingtraject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Therapie of coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (gedeeltelijk) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Twijfel je of je hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met je bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belastingdienst 

Wanneer je als particulier de kosten voor een therapeutisch of coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet hierbij gericht zijn op: verandering van positie, het op peil houden/ verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financi?le middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV een ?Individuele Re-integratie Overeenkomst? sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je traject (gedeeltelijk) kunt betalen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het UWV.

Afspraak annuleren

Wanneer je een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, dan verwacht ik van jou dat je dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail aan mij doorgeeft. Wanneer je zonder bericht van verhindering niet verschijnt op een gemaakte afspraak, dan wordt de sessie van ??n uur in rekening gebracht.

Dreig je vast te lopen zowel werk als priv? ik kan je helpen om deze levensgebieden weer zelf vorm te geven, zodat er weer een goede balans ontstaat.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.