Ervaring

De afgelopen jaren heb ik ervaringen op gedaan bij:

MJD is een dynamische zorg- en welzijnsorganisatie in de stad Groningen en de Noordelijke provincies.

 • Praktijkbegeleider gezinshulpverleners

Stichting Welzijnswerk is de welzijnsorganisatie in de gemeente Hoogeveen en is er voor alle inwoners. SWW biedt ondersteuning aan hun wijken in verschillende vormen. Het stimuleren van de eigen mogelijkheden van mensen is daarbij de leidraad.

 • Maatschappelijk werk en uitvoering co?rdinator

Ambiq een orthopedagogisch behandelcentrum voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking als:

 • Praktijkbegeleiding/ coaching aan collega?s
 • Staf lid behandelteam van de gezinshuizen
 • Ambulant hulpverlener A
 • Groepsleider intensieve behandelgroep

Bartimeushage organisatie voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking als:

 • Groepsleider van mensen met een visuele en auditieve beperking

Opleidingen/ cursussen:

 • Outdoor Verliesbegeleiding 2021
 • Verdieping begeleiden bij Verlies en Rouw 2021
 • Begeleiden bij Verlies en Rouw 2021
 • BPSW Reflectief leren voor begeleiders van intervisiegroepen 2020
 • Hupper Hechting en relaties 2020
 • Hupper Zelfcompassie en zelfvertrouwen 2020
 • Opleiding post-HBO IAG verdiepingscursus behandelcoordinatoren/ werkbegeleiders 2019
 • Opleiding PHBO lifecoach Atma instituut 2016
 • Opleiding post-HBO systeemgericht werken TenC 2012
 • Opleiding post-HBO Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) 2005
 • HBO deeltijd Sociaal Pedagogisch Hulpverlening 2002
 • MBO Sociaal pedagogisch werk 1999

Registratie:

10002225
VPMW 9004
190362R