Aanbod

Online hulpverlening

Praktijk voor psychosociale therapie &coaching biedt ook online hulpverlening aan. Dit betekent dat je vanuit huis of op het werk, gebruik gemaakt kan worden van online hulpverlening. Als je een computer, tablet of laptop met microfoon en luidsprekers hebt dan kan je deze gebruiken voor de sessies.

De gesprekken vinden plaats per Skype wat een gratis programma is. Je kan hiermee zonder kosten een chat, telefoon of videoverbinding maken. We maken een afspraak voor een gesprek en op de afgesproken datum en tijd spreken we elkaar via Skype. 

Geen reistijd of reiskosten
Doordat online hulpverlening reistijd, reiskosten en locatiekosten bespaart, is het tarief voor deze vorm van hulpverlening goedkoper dan gesprekken op locatie. Daarbij is het voordeel dat online hulpverlening voor iedereen met een internetverbinding toegankelijk is. De kwaliteit van de hulpverlening is gelijk aan de kwaliteit die op locatie gegeven wordt als het gaat om therapeutische of faciliterende gesprekken. Ook is een combinatie mogelijk van online en real-life contacten.

Zorgverzekering
Voor de zorgverzekeraar is het geen probleem dat sessies online gaan. Het gaat immers om de inhoud en kwaliteit van de hulpverlening en niet om de manier waarop deze wordt aangeboden. Je krijgt psychosociale therapie vergoed als je hiervoor via een aanvullende verzekering verzekerd bent.

Online hulpverlening bestaat uit een aantal fasen:

  • Inventariseren van jouw hulpvraag
  • Het opstellen van een plan om jouw doelen te kunnen bereiken
  • Afhankelijk van jouw hulpvraag, zal er tijdens de begeleiding gebruik worden gemaakt van diverse methodieken. Ook dien je er rekening mee te houden dat je opdrachten kunt krijgen om uit te voeren. Uitgaande van jouw hulpvraag, zijn deze opdrachten er onder andere op gericht om kennis en inzichten te verwerven, en het anders leren omgaan met bepaalde situaties. Het gaat erom dat je zelfredzaamheid wordt vergroot.
  • Evaluatie. Na het afronden van de sessies ontvang je een evaluatieformulier, waarop je aan kunt geven hoe je de online hulpverlening hebt ervaren.

CONTRA INDICATIES voor online psychosociale hulpverlening. Wanneer je onder behandeling bent bij een psychiater, Verslavingsproblematiek en/of Psychiatrische ziektebeelden (schizofrenie, borderline, bipolaire stoornissen e.d.)

Vertrouwelijkheid

Alles wat je met mij bespreekt, blijft tussen ons. Ook wanneer jouw traject wordt betaald door jouw werkgever of derden, wordt er geen inhoudelijke of persoonlijke informatie verstrekt, zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Mogelijkheden

  • Online hulpverlening per sessie afnemen.
  • Traject van 5 sessies volgen. Een traject van 5 sessie heeft een maximale duur van 6 maanden. Binnen deze termijn, kunt je dus zelf bepalen wanneer je de 5 sessies wenst te volgen. De termijn van 6 maanden gaat in op het moment dat ik de eerste betaling heb ontvangen.

Nadat je via e-mail hebt aangemeld voor online hulpverlening ontvang je van mij de eerste factuur via e-mail, welke je dient te voldoen via een bankoverschrijving vooraf aan de sessie.

Wanneer je online hulpverlening wil volgen, dan kun je je aanmelden via e-mail; info@anneliestrox.nl en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Dreig je vast te lopen zowel werk als privé ik kan je helpen om deze levensgebieden weer zelf vorm te geven, zodat er weer een goede balans ontstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.