Particulieren

Online hulpverlening

Praktijk voor psychosociale therapie & coaching biedt ook online hulpverlening aan. Dit betekent dat je vanuit huis of op het werk, gebruik gemaakt kan worden van online hulpverlening. Als je een computer, tablet of laptop met microfoon en camera hebt dan kan je deze gebruiken voor de sessies. 

De gesprekken vinden plaats via Zoom dit is specifieke software voor de hulpverlening en werkt via de internetbrowser. Je hoeft dus geen programma te downloaden.

Geen reistijd of reiskosten
Online hulpverlening bespaart reistijd en reiskosten. Daarbij is het voordeel dat online hulpverlening voor iedereen met een internetverbinding toegankelijk is. De kwaliteit van de hulpverlening is gelijk aan de kwaliteit die op locatie gegeven wordt als het gaat om therapeutische gesprekken. Ook is een combinatie mogelijk van online en real-life contacten.

Zorgverzekering
Voor de zorgverzekeraar is het geen probleem dat sessies online gaan. Het gaat immers om de inhoud en kwaliteit van de hulpverlening en niet om de manier waarop deze wordt aangeboden. Je krijgt psychosociale therapie vergoed als je hiervoor via een aanvullende verzekering verzekerd bent.

Online hulpverlening bestaat uit een aantal fasen:

  • Inventariseren van jouw hulpvraag
  • Het opstellen van een plan om jouw doelen te kunnen bereiken
  • Afhankelijk van jouw hulpvraag, zal er tijdens de begeleiding gebruik worden gemaakt van diverse methodieken. Ook dien je er rekening mee te houden dat je opdrachten kunt krijgen om uit te voeren. Uitgaande van jouw hulpvraag, zijn deze opdrachten er onder andere op gericht om kennis en inzichten te verwerven, en het anders leren omgaan met bepaalde situaties. Het gaat erom dat je zelfredzaamheid wordt vergroot.
  • Evaluatie. Na het afronden van de sessies ontvang je een evaluatieformulier, waarop je aan kunt geven hoe je de online hulpverlening hebt ervaren.

Wanneer je online hulpverlening wil volgen, dan kun je je aanmelden via e-mail; info@anneliestrox.nl en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Dreig je vast te lopen zowel werk als priv? ik kan je helpen om deze levensgebieden weer zelf vorm te geven, zodat er weer een goede balans ontstaat.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.