Werkgevers

Intervisie

Met intervisie worden werkvragen in professioneel groepsverband opgepakt onder begeleiding van een procesbegeleider. Deze werkvragen zijn gericht op een gewenste gedragsverandering van de deelnemer ten aanzien van het ingebrachte vraagstuk. Je leert als deelnemer anders naar het vraagstuk te kijken, vanuit diverse invalshoeken, waarbij de andere deelnemers collegiale ondersteuning bieden binnen het interactieve proces.

Het is gebleken dat het elkaar helpen in het uitwerken van een werkvraag, o.a. door middel van de kunst van het vragen stellen, iedereen verder komt in het individuele ontwikkelproces. Ook de samenwerking verbetert in een groep en er komt meer inzicht en begrip voor actuele storingen in werksituaties. De deelnemers ontwikkelen meer vaardigheid in het coachen en adviseren van collega’s zonder te sturen vanuit projectie wat zorgt voor een verdieping in de samenwerking.

Een belangrijk uitgangspunt bij intervisie is zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Tot inzichten en oplossingsalternatieven komen is het belangrijkste doel van intervisie. Oplossingen zijn overigens niet altijd letterlijk oplossingen. Het kan ook om een nieuw perspectief of een gedragsverandering gaan.

Neem contact op voor een afspraak.

Kosten intervisie

De meeste werkgevers zijn bereid om deze kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

Ik ben geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ onder nummer: 100002225

Dreig je vast te lopen zowel werk als priv? ik kan je helpen om deze levensgebieden weer zelf vorm te geven, zodat er weer een goede balans ontstaat.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.